Ahol két ember összegyűlik… Sokat foglalkoztat ez. A legtöbbet ez foglalkoztat, évek óta, hogy akkor mi most összegyűltünk itt, vagy sem. Hmm. Meggyőződésem, hogy az összegyűlés fontos jellemzője, hogy célja is kell legyen, tehát, hogy akarjunk, Kérjünk is valamit, együtt, egyetértésben, közösen, az enélkül való összegyűlés nem igazán az. Mármint abban nincs jelen a Nagyobb. Hmm. Jelen van, mindenben, persze, de nem úgy, mert Cél híjján segíteni nem tud, tehát a szeretetét nem érezhetem, mert nincsen miben. A vállakozásom csak rólam szólt, aztán a Szívesség Közösség közös világkép hiányában akadt el, a Serpa túlszűkítette a célt, az Együgyűek túláltalánosította, a Bölcsek és a Harcosok egy nagyobb egység koraszültött gyermekei, de ugyanarra kísérletek mind, hogy közösség hogyan formálódik. Legutóbbi a sorban az ÉNAKADÉMIA, aminek célja világos, csak épp kapcsolódni nehéz hozzá. Hogy mi a cél?

A Cél segíteni egymást a világban a Helyünket elfoglalni.

Másképp: segíteni a Világnak a Rendet megérteni, másképp: segíteni a világnak a Renddel összhangban működni, tehát a Nagyobbat, Istent megérteni, még másképp segíteni konkrét embereknek szeretetben, tehát a Dolgukban növekedni, ami egyaránt jelent a Nagyobb, Egymás és önmagunk felé irányuló szertetetet, mert egy Szeretet van, ezek nincsenek külön, ÉS ez a szeretet szükségszerűen Cselekvő, mert muszáj a jelenhez hozzátegyen, és így Feladat végül a Szeretet. No és EZ a cél, a Dolgunkhoz így eljutni. Másrészt a mód is egyre tisztábban látszik, elfogadás általi megerősítés és nézőpont igazítás, módszer alapú mentor hálózat egy igaz világkép körül. Nem a vezető világképe, nem önkény, nem tulajdon. Hitbizomány. Nem is egyedül képviseli. Közösség. Soká próbáltam a világképet és a közösséget külön tartani, aztán az utóbbi évben magam körül egyesíteni, míg végül a héten megértettem, hogy ez NEM az ÉN világképem, sem az általam épített közösség vagy iskola világképe. Hanem Világkép. Egy vagy A világkép, teljesen mindegy, szubjektív, egyik vagy másik, ahogy érzed, a lényeg most, hogy nagyobb, nem kisajátítható, tehát hozzáférhető kell legyen az iskola és a közösség, de akár az én személyem választása nélkül is.

… írok ezekről, de nem mert Tudom, ritkán tudom, amikor elkezdem, hanem tisztázni szeretném, most épp ezt, folyamatában, a Csinálás által tisztul, együtt haladunk …

Tovább! Akkor tehát világkép és közösség külön kell maradjon, utóbbinak célja kell legyen, aminek az eléréséhez áldozatot kell a tagoktól kérjen, míg az előbbi fontos, hogy szabadon hozzáférhető, könnyen érthető, kapcsolódást ösztönző. Előbbi szabályozott rendszer, vállalkozás, vezetem, utóbbi organikusan terjedő, bárki által választható életforma, sokan képviselik. Hmm. Ma nem így van. Keverednek a dolgok, például ezen a blogon elő kell fizetni, mert a férfi-nő és az Isten-ember témákat így választom külön, azonban ez akkor már nem feltétlen helyes így, miközben az ÉNAKADÉMA oldal bár iskola, tanegységek vásárolhatók, de tanári kar nem látszik, sem osztályok, kapcsolódni nehéz, és hiába szánom az Együgyűek Társaságát a világképhez az ÉNAKADÉMIA tolmácsolásában is beérkező emberek közösségének, ott közösségi élet, mert közös Cél még nincsen. Valójában tehát ma először az iskola KELL a működő közösség legyen, amihez kapcsolódni nehéz, volt, eddig, azonban őszre az egológia által mindez nagyban változik. A Cél? Hogy a világképet értő, annak segítő használatában kvalifikált képviselők legyenek minél többfele elérhetők, akik haladó szinten tudnak így hozzám és hozzánk közvetlenül kapcsolódni, rajtuk keresztül pedig mások is a közösséghez, csoportokban.

Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt,

mondja. Engem pedig aggaszt, hogy sokat hivatkozom Jézusra, és bár általában hozzáteszem, hogy nem vallásos üzenet, mert félek a vádtól, mert TUDOM, hogy milyen mélyen, mennyire zsigerileg, milyen elementáris erővel gyűlölte a vallást a kortársaim jelentős része meg, és mennyire szélsőségesen bigott, aki nem, ami a szavakat, a szavak használatát lehetetleníti el, miközben a tartalmukat igazán egyik és másik sem érti, pedig szomjazza, és nincs más Válasz, kelet nem tud jobbat, sem az ősi hagyományok, mert NINCSEN jobb, de ehhez a szavak iránti undort le kell előbb küzdeni, mert Igenis téma kell a vallás legyen, mert mindenki hisz végül, valamiben biztos, tehát vállalom, mondom, mától tréning is, hogy Jézus nekem releváns, meghaladhatatlan, és közben félek, mert sokan eleve ütnek, holott nem katolikus értelemben szólok, még csak kereszténynek sem tartom magam, de mégis Róla beszélek, folyamatosan. Róla és Istenről. Mert Van, mert foglalkoztat, mert a férfi-nő téma önmagában való vizsgálatát az elmúlt években kimerítettem, és ez ide, a Rendhez, tehát Istenhez vezetett, ezt találtam, hogy a férfi-nő téma maradéktalan feloldása CSAKIS az Ügy, a Dolgunk itt, a Nagyobb, tehát a Mindenség, a magunkon kívüli középpont, az Isten felfedezése által lehetséges, ahova a legtisztább Utat Jézus mutatta. Kémény ez nagyon. Hogy tehát

Férfi és Nő nincsen Isten nélkül.

Ezt látom. Valódi Férfi és Igazi Nő. Hogy másképp lehetetlen. Ahogy a valódi Közösség is. Hogy pontosan úgy van az emberi kapcsolódásokban is, ahogy Arkhimédész mondta, ahogy a metafizikában Arisztotelész a Mozdulatlan Mozgatóig, a modern csillagászat az ősrobbanás előtti Első Okig szükségszerűen eljutott: FIX pont valóságosan kell, ÉS az nem bizonyítható. Hiszed vagy sem. Ha ketten közületek valamiben egyetértenek…. Nagyon durva ez. Hogy Valóban egyetérteni CSAKIS Istenig eljutva lehet. Magam a nagyobbnak megadva, Helyem a Nagyobbhoz képest a Rendben Hittel elfoglalva, mert csak EGY Egy Van, és akik itt még nem tartanak, ott szükségszerűen nem lehet valódi Egy-et-értés, tehát férfi-nő egység, család, közösség, mert a személyes érdekeik fontossága, a fejlődő lélek önközpontúságának maradvány szilánkjai azt bizonyosan elfertőzik. Hmm. Egológusképzés augusztus végén. Várlak, ha ezt érted!

Jézus egy alkalommal így oktatta tanítványait: Ha testvéred vétkezik ellened, menj, és figyelmeztesd őt négyszemközt! Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének! Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony, mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony, mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

Mt 18,15-20

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!