Hogy általa üdvözüljön a világ. Hmm. Elég ehhez egy ember? Vagy mégsem? Vagy mégis? … tapasztalatom, hogy igen és nem. Igen, amennyiben a példa valóságos, az út nyilvánvaló, bárki számára, az egész emberi világ, minden gondolkodó lény számára nyitott, mert követhető, de másrészt mégsem, mert meg kell vele fejben békülni, hogy ez ténylegesen lehetséges, amihez fanatizmus nem elég, vak hit nem működik, ugyanis épp a racionális részt elnyomja, márpedig választani csak a teljes személyemmel tudok, amihez tehát a racionális oldal egyetértése, tehát valamekkora megértés is kell. És magunktól megérteni nagyon-nagyon nehéz. Ezt. A rendet. Hogy mi is történik, hogy miért is így. Jézus elmagyarázta, de ahogy az ő magyarázta fennmaradt, az mégsem érthető. Mert a jézusi magyarázat Jézusról szóló magyarázattá torzult, amivel semmi baj nincs, viszont az emberek számára nem érthető, tehát nem valóságos út, nem elégséges tanítás. Ez ma a gond. Mely okból tehát pontosan EZ a felelőssége is mindazoknak, akik a búza és a korpa között már különbséget is tudnak tenni, tehát bár egy személy az Út bemutatására elég volt, de hogy azon az egész emberiség elinduljon, ahhoz sokan, sőt nagyon sokan kellünk. Tudom, hogy tudod. Azt is tudom, hogy tudod, hogy megtalálsz. Semmi stressz. Amikor időszerű. De ezt is tudod.

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ.

Jn 3,13-17

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!