Megdöbbentően fontos téma a mai, emberi tömegei vélik, hogy ők döntenek – s ezért nyomasztja őket, hogy jól kellene – holott valójában legkevésbé sem, sőt lenyűgöző arrogancia döntést sajat kézben akarni tartani, hanem a működő élet egyik fontos kulcsa megérteni és elfogadni, hogy valóságosan nem döntünk végül. Téved, aki azt hiszi, hogy dönt. Hanem döntések beérnek, aminek a módja a helyes figyelem, döntésekre az ember rádöbben, pontosabban igazságokra döbben rá a témákban, amik foglalkoztatják épp. Hmm.

A dilemma végül mindig értetlenség csak,

tehát elégtelen figyelem, ahol a továbblépés kulcsa a figyelem növelése, értve ez alatt nyugodtabb, elvárásoktól és akarástól mentesebb figyelmet, valamint új tapasztalást, ha élmény nincsen még elég, ami nélkül döntés nem születhet. Lenyűgözően fontos ez.

Az ember végül NEM dönt.

Valóságosan nem. Hanem rádöbben csak. Nő a férfire, hogy Ő az, csudába, bármennyire vonakodik, és férfi a nőre, mert a csudába is, az életem Vele működik legjobban, és férfi ügyre és más férfiakra, mert igen, Erre van a dolgom, Velük akarok indulni, bárhova is vezet az út. Nagyon fontos ez. Nem működik, nem fog működni, nem működhet, amíg azt hiszed, hogy magad döntesz. Nem. Hanem figyelj! Helyette. Jobban. És LÁTNI fogod az Utat, az itt és most Igaz lépést, és abba állj bele, oda Add magad, Bízz! Jó lesz. Bátorság!

[Az ábra magyarázta itt.]

Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak (Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz?” Ő azt felelte: „Intézd úgy, (Uram,) hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon.” Jézus így válaszolt nekik: „Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?” „Készek vagyunk!” – felelték. Jézus erre így folytatta: „A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei Atyám erre kiválasztott.” Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”

Mt 20,20-28

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!