Térjetek meg! … aranyos, de hogyan? Az ember végül csak magának hisz. Ezt látom. Hogy igazán csak magának. Mely okból bár mondogathatom, hogy térjetek meg, de aligha van haszna, tehát értelme, azon kívül, hogy lejáratom magam, és akkor már hallgatni sem fogsz rám. Az ember csak magának hisz. Mely okból én azt mondogatom inkább, hogy KÖVESD A LELKESEDÉSED! Mert így lehet a legrövidebb idő alatt elég új saját élményed hozzá, hogy alapvető dolgokat másképp láss, tehát másképp Higgy – mert saját bőrödön tapasztaltad. Hogy talán másképp vannak. Ugyanis másképp. Vannak. Bátorság!

*

Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája: A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre. Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!” A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták hálóikat és követték őt. Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt. Jézus pedig bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden gyötrelmet.

Mt 4,12-23

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!