Vannak-e angyalok. Szerinted? Szerintem minimum érdekes kérdés, sőt kimondottan jelentőségteljes, mondhatni világképformáló… amennyiben is akad-e bárki még Isten és ember között kerek ez égen s földön. Nos? Feltételezem, hogy Isten létével – mindenség, Tao, mozdulatlan mozgató, véletlen, sors, Atya – viszonylagos békéd van, ha engem olvasol, egyetértünk abban, hogy egyedül semmiképp nem vagyunk. Ezt tehát alapnak veszem. Következő lépés, hogy személy vagy erő csak szerinted a Nagyobb? Számomra mindenképp személy, írtam régebben erről, tehát most átugrom, mai téma: vannak-e mások is Rajta kívül?

Több válaszom is van.

Muszáj legyenek, mert érzésem szerint lenyűgöző arrogancia azt képzelni, hogy intelligens lényként csak mi létezünk, különösen ha a fizikai valóság síkjain túli szférák emberi értelem számára befoghatatlan távlatait is beleértem: más intelligens lények kell legyenek. Aztán. Muszáj legyenek, mert hatalmas a mindenség, végtelenül összetett, és törvények által vezérelni bár elméletben talán lehet, de akkor gép lenne csak, márpedig én kiszámíthatatlanságot is tapasztalok, ami nekem további személyek, sőt személyek armadájának részvételét sejteti. Aztán. Muszáj legyenek, mert hatalmas a szakadék Isten léte és a mi kis emberségünk között, amit ez életben az utunkból látok korszakos jellegzetességeket mutat, amiknek az eddig rend szerint logikus folytatódnia, ahol a halál tehát ugyanolyan állomás, válság, evolúciós ugrás csak, mint a fogváltás, vagy a magány, ami után folytatás vár, mint korábbi átállások utáni is mindig, viszont ha ez így van, akkor nagyon-nagyon-felfoghatatlanul sok lépés még, míg az ember Isten közelébe ér, fizikai-fölötti hiererchiák bennünket is váró sora kell tehát legyen. Aztán. Muszáj legyenek, mert itt van például Jézus, akit nem tudok egyszerűen csak “fejlett” embernek látni, mint Buddhát vagy Mohamedet. Hanem túl van számomra rajtam, nagyságrendekkel, tehát léptékekkel túl, Isten és ember között valahol, és ha ő egy személyes példaként létezik, akkor mások is kell legyenek. Összefoglalva. Muszáj legyenek, mert sok beszámoló van a létezésésükről, és úgy érzem, vannak, és számomra logikus is, hogy legyenek.

Hogy ez miért esedékes?

Hmm. A mindenség lényege számomra személyek összjátéka a fizikai háttér vászna előtt, ami az őserők – törvények, adottságok, keretek, vágyak – szelidítése útján mintha általunk, személyek kapcsolódása és harmonikus együttműködése által csiszolódna, és így tart minden Istenbe, aki a közösség végső formája, mert mindez belőle született, így kielégítő cél, nagyobb ismeretlen, lelkesítőbb Irány a közös Forráson kívül nincsen. Tudom, hogy nem válaszoltam. Vagy mégis? A fentiek számokra azért értékes, mert fontos erre folyamatosan emlékezzek, a fizikai világ nehézségei és csábításai közepette, hogy háttér csak minden anyagi, és a személy, az emberség a lényeg. Hogy abban hogy haladok. Nos? Te elégedett vagy magaddal? Milyen fizikai törekvést engedhetnél el, hogy lelki dolgokban jobban haladj, hogy jobb ember legyél? 

*

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!” Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott.

Lk 1,26-38

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!