Folyamatosan árulom el magam. Sőt. Magam és az ügyet is, a mai napig, minden héten adódnak pillanatok, amikor gyenge vagyok, lusta vagy gyáva, és bukom.

Jézus tanácsot ad a bukás peremén billegő embernek, és ez a tanács számomra évek óta döbbenetes:

“Amit tenni akarsz, tedd meg mielőbb!”

A bukást halogatni önsorsrontás, hanem ha bukásra áll az ember, akkor csak egy jó tanács van, bármilyen furcsa is: tedd meg mielőbb!

Ugyanis a vágyakat másképp NEM lehet legyőzni. Sehogy másképp. Csakis élmények, csakis bukás által – az ember magát ezen kívül legfejlebb megerőszakolni tudja, aminek kontrollvesztés, robbanás, gyakran korai halál a vége.

“Most dicsőült meg az Emberfia.”

Júdás elmegy, és Jézus ezt mondja… Mi? … HOGYAN?? … Júdás bukására aligha gondolhat, hanem csakis a saját reakciója, a saját hozzáállása lehet az ok: hogy nem magát választotta. Még ebben a helyzetben sem.

Hanem a szeretetet és az elfogadást.

Jézus szeretet és elfogadás által dicsőül meg, még ha az életébe is kerül – nincsen más mód a dicsőségre.

Neked hogy megy?

Milyen a SAJÁT bukásaiddal a viszonyod? Nekem változatlanul nehéz az esendőt bennem megengedni, bár másrészt mintha ritkábban buknék, mióta kevésbé büntetem magam.

*

Az utolsó vacsorán Jézus mélyen megrendült lelkében, és újból kijelentette:
„Bizony, bizony, mondom nektek, egy közületek elárul engem.” Erre a tanítványok tanácstalanul egymásra néztek, mert nem tudták kiről mondta ezt.
A tanítványok közül az egyik, akit Jézus szeretett, a vacsora alatt Jézus mellett ült. Simon Péter intett neki: „Kérdezd meg, kiről beszél?” Ő Jézushoz fordult, és megkérdezte: „Uram, ki az?” Jézus így felelt: „Az, akinek a bemártott falatot adom.” Ezzel bemártotta a falatot (a tálba) és karióti Júdásnak, Simon fiának nyújtotta. A falat után mindjárt belé szállt a sátán. Jézus ennyit mondott neki: „Amit tenni akarsz, tedd meg mielőbb!”
Az asztalnál ülők közül senki sem értette, miért mondta ezt neki Jézus. Egyesek azt hitték, hogy – mivel Júdásnál volt a pénz – Jézus megbízta: „Vedd meg, amire szükségünk lesz az ünnepen!” Mások pedig (azt gondolták), hogy adjon valamit a szegényeknek. Miután Júdás átvette a falatot, azonnal kiment. Éjszaka volt.
Júdás távozása után Jézus ezeket mondta: „Most dicsőült meg az Emberfia, és az Isten is megdicsőült benne. Ha pedig az Isten megdicsőült benne, az Isten is meg fogja öt dicsőíteni önmagában, sőt hamarosan megdicsőíti. Gyermekeim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Keresni fogtok engem, de amint a zsidóknak megmondottam, most nektek is megmondom: ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.”
Erre Simon Péter megkérdezte: „Uram, hová mégy?” Jézus így válaszolt: „Ahová én megyek, oda most nem jöhetsz velem, de később követni fogsz.” Péter azonban erősködött: „Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet is odaadom érted,” Jézus ezt felelte neki: „Életedet adod értem? Bizony bizony, mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem.”

Jn 13,21-33.36-38

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!