Lenyűgözően erősek voltak a táborok. Hála. Különösképpen a reggeli beszélgetésekért és a közös étkezésekért, mert egészen elképesztő, eddig még nem ismert erővel éreztem, hogy a Helyemen vagyok. Nagyon kemény ez. Nekem. Most. Hogy társam egy ideje már van, de magában kevés, ketten elegek nem vagyunk, hanem csakis közösségben tudom magam a helyemen érezni, ami a család volt egykor az immár nagyobb, tágabb, más. Ez az élményem. Megértésem pedig, hogy az emberi út, az igazi Férfi és Nő, a valódi felnőtté válás valóságosan és szó szerint jelenti a gyermekkor meghaladását, tehát a szülők mindenhatósága után a Teremtő szülői mivoltát, a család mindenekelőttisége után a Közösség nélkülözhetetlenségét, az önkényes minták helyett a Rendhez való igazolást fedezzük a korszakok során, válságok álátlal fel. Lenyűgöző, hogy nincsenek külön.

Szülőkapcsolat, Istenkapcsolat és Közösség EGYazon téma,

ahol az ember az egyikkel arányban halad a másikban is, és ez csakis így lehet, tehát csakis a Nagyobbal békét, sőt kapcsolódást találva, a rendet, tehát kegyelmet tapasztalva békülünk a szüleikkel is meg, és ezzel egyidőben foglaljuk egy új, igazabb közösségben a helyünket el. Olyannyira, hogy ez visszafelé is igaz. Nincs igazi közössége annak, aki a szüleire vagy Istenre – Teremtő, Mindenség, Forrás, Sors, Véletlen, Mások – neheztel, és így a párkapcsolata sem működhet. Fokozatos az engesztelődés, fokozatos és csodálatos, mely úton számomra e három tábor – Egológia Tábor, Egológus Csapatépítő és Férfi-Nő Tábor – jelentőségteljes mérföldkő volt. Köszönöm Nektek! Is. Köszönöm, és folytatás, igen, következik, a programok közül a férfiaknak szóló klub van nyáron is, a Tan-Folyam heti feladatai várnak, strandra az Út-Mutató tökéletes, videók változatlanul jönnek, valamint újdonság az ÉNKLUB, szeretettel ajánlom, ha a tavaszi előadások hanganyagai értékes időtöltésnek tűnnek! Másrészt a lényeg nem ez.

Hanem a lényeg a Bizalom.

A bizalom, amit mások felől konkrétságom, tehát önfelvállalásom, tehát emberségem növekedésével arányban egy ideje hatványozódni érzek, kívánom ezt az élményt Neked, mert nem ismerek az életben erősebb változtató hatást, ami az őszintén felvállalt emberség vonzása, tehát a nyilvánvalóan tökéletlen, ámde folyamatosan tisztuló emberi világkép közösségteremtő ereje, ami pontosan az akarás ellentéte, és nemcsak a férfi-nő kapcsolódásokat megerősítő új családi-testvéri közösséget, de a szülők irányába támasztott elvárások enyhülését és a velük való viszony megnyugvását, sőt a nagyobbal, a renddel való összhangot, az Istenkapcsolat fejlődését is eredményezi. Legfontosabb a közösség. Be-ágyazódni. Fontos, hogy hova. Olyannyira, hogy igazi Társ is bizonyosan CSAK felvállalt világkép alapján érkezhet.

Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak: „Anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled.” Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: „Ki az én anyám, és kik az én rokonaim?” Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt: „Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám.”

Mt 12,46-50

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!