Az igazi mester több, mint beszélgetőtárs, hanem feladatot is ad, értsd: segít elhinni magadról valami olyat, ami nemrég még nem egyszerűen erőn felülinek, de lehetetlennek tűnt. Bizonytalan vagy, sőt talán kételkedsz is, de ő meglepően nyugodt. Hogy honnan veszi, csak ő tudja, de mintha magát látná Benned, ilyeneket mond, hogy ő is volt hasonlóan bizonytalan, s lám hova jutott. Hova is? Nyilvánvalóan nagyobb. Hmm. Az igazi mester minden terén nagyobb, csakis az lehet mestered, akire ez igaz. Nem bölcsességre gondolok csak, az igazi mester nem elméletben okos. Hanem anyagi sikerre, világi elismertségre, sőt magánéleti harmóniára is, az igazi mester előtted jár, az élet minden területen, és pontosan ez segít elhinni, hogy lehet. Mert közelről látod az esendőségeit is. Részben mert szándékkal betekintést ad, részben mert közelről szükségszerűen jobban látszik egy ember. És ha neki mindezek ellenére sikerült, akkor Neked is fog. Nos? Ki a mestered? Hallgatsz-e rá? Nem igazi mester, aki nem sarkal a félelmeidet és kétségeidet meghaladva egy új és nagyszerűbb önmagaddá születni. Nem igazi mester aki nem jól lát. Nem igazi mester, aki nem hisz Benned. Nem igazi mester, aki nem minden területen nagyobb. Nem igazi mester, aki nem ad lehetetlen feladatot. (Hogy elbuksz? Persze, lehet. Elsőre valószínű… De ha én tudom, Te is megtanulod.)

*

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: „Békesség e háznak!” Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!”

Lk 10,1-9

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!