Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.”

Lk 12,35-40

*

Szent Imre herceg napja van, és persze, hogy az úr akartam mindig lenni, ezt a példázatot olvasva, vagy legalább az úr elsőszülöttje, ha már az Úr maga nem lehetek, de mindenképp kivételezett. Egészen elképesztően kemény volt az elmúlt tíz év során megemésztenem, hogy nem, nem vagyok az. Már tudom. De ettől még elszunnyadok néha, és akkor megint hercegnek képzelem magam. A jó, hogy ilyenkor mindig “be is törtek”. Hozzám. A kis álmomba. Megrázó ébredések sorozata tanította, hogy nem egyszerűen csak nem vagyok kivételezett, de nem jó nekem, ha annak képzelem magam. Mert a kivételezett ember lusta. Nincs az erejére szüksége, tehát nem is használja azt, így soha ki sem bontakoztatja, a kivételezett ember legfeljebb herceg lehet, mások elfogultságából, örökre akár, de király sosem, mert lusta, puha, harcra képtelen. Ellentétben a jó szolgával, akit áldozatos munkája nyomán környezete megbecsülése valódi királyi székbe emel. Ugyanis az egyetlen valódi státusz, amit mások adnak, az egyetlen mód kiérdemelni: az áldozatos, tehát jó cél érdekében önmagam félretételére hajlandó munka. Nos? Örülj, ha kihívást tapasztalsz, mert azt jelenti, Te sem vagy kivételezett, a teher alatt pedig valóságosan nő a pálma, így leszel egyre nagyobb, jobb, boldogabb. Csakis így lehetsz. Edződve. Ne vágyj kivételezett lenni, a kivételezett ember válságban van.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!