Nem azt mondja, hogy meggyógyítottalak. Nem. Hanem hogy a Hited meggyógyított téged. Elképesztően nagy különbség, amit ritkán veszünk észre, és csak nagyon lassan értünk valóban meg. Hmm. Sokakat látok gyógyítókhoz, gurukhoz, kócsokhoz, papokhoz és pszichológusokhoz szaladgálni, ami nagyszerű, azonban a kérdés végül valóban a Bizalom. Hol Bízol, kire hagyatkozol, csakis az működik. Sőt. Az magától. A Hit által, hogy kétségem sincs és akkor megtörténik. Csakis, amiben kétségem sincs, történik meg, hit és hitelenség eredője a valóság, Bizalom mértékében. Hogy ez remek, de akkor tenni mit tehetsz? Nagyon egyszerű. NE próbálj Hinni, hagyd ezt abba, felesleges, hanem épp

Akarj!

Akarj, mert Muszáj. Akarni. Akarva törekedni, tehát az önfelvállalás útján végigmenni, mert az Erő használatát megtanulni, magunkat felfedezni csakis így lehet. Hogy Akarok. Hogy vállalom. Akarok, és megyek, és csinálom, és váltogatom, mert igazán egyikben sem Hiszek, míg egy nap végleg kétségbeesem. A feladás a szürreális, az irracionális, az önnön értelmemen túli valóság elfogadásának feltétele, ugyanis nem marad más lehetőség. A Hit születése tehát. Hogy egy köpenytől meggyógyulhatok? Ugyan. De mégis. Ha / mert hiszem. Ha / mert tartok ott. Ha. Mert. Szép ez nagyon, hogy végül a Hit, tehát az engedelmesség IS Akarásból táplálkozik, mert az önfejű Akarás akadozásából az összhang Akarása, tehát követés születik. Mindenkiben.

Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte: „Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel.” Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele. Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt: „Bízzál, leányom! Hited meggyógyított téged.” Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az elöljáró házába ért, és látta a fuvolásokat meg a lármás tömeget, rájuk szólt: „Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik!” Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken.

Mt 9,18-26

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!