Van. Most. És ez NEM baj.

Az emberiség egy nagy baja szerintem a hamis próféták. Hogy túl sok van. Túl sok a rossz tanács. Aminek egyik oka, hogy az emberek nagyobbik része szenved, és így akkora tömegek várnak figyelmet, választ, gyógyulást, sikert, iránymutatást, reményt, hogy ez is üzletté lett. Mert a szenvedő ember hiszékeny, minél rosszabbul van, annál hiszékenyebb. Mint a sivatagi szomjazó… bornak, sőt pálinkának is örül víz helyett – egy ponton túl az ember bármilyen folyadéknak örül – és a következmények katasztrofálisak. Mert függés az eredmény. Tehát épp az ellenkezője a remélt önállóságnak. Függés sőt leépülés, majd halál. Mert téves irányba megy. Mert téves irányba hajtják, a sivatag alkohol kufárai, akik bár maguk is isszák a bort, de egy árnyékos pálma alatt ülve annak hatásával ők nem szembesülnek. Ezt látom. Hogy sok a rossz tanács, sőt a tanácsok többsége rossz, és így emberek tömegesen tévednek el. Amiben a dráma, hogy nem tehetnek róla. Nem csak az emberek nem, akik akár a bort is isszák, hanem a vezetők sem, akik maguk is alkoholisták. Hiszen valóban elhiszi ő is. Őszintén mondja. Tényleg ajánlja. Ha voltak is talán kétségei, akkor a saját hiánya és a prófétaság sikere látványosan eloszlatta őket, az út “igaz”, a módszer “működik”. Talán mégsem egészen biztos… De racionális. Valamikor az ókori görögökkel kezdődött ez, nem csak az alkohol, de a tömeges gondolkodás, és a francia forradalom óta a ráció korát, bódulatát, őrületét éljük, aminek a hamis – mert csak logikus, de nem igaz – próféták következménye csak. A ráció megbukott. Vedd ezt észre! A rációra hagyatkozás eredménye, hogy az ember minden mást kizár, és mindenki mást is, a ráció eredménye a magány – pontosan a ráció, a fejben létezés, a magamra támaszkodás, a saját nagyszerűség imádatának eredménye ez a nagy szomjazás. Mert az ember a fejébe, tehát magába, tehát önimádatba rekedt. Az emberek kapcsolatot, iránymutatást várnak. Aminek a hamis próféták nem megoldása, hanem okozata csak. Mert a próféta attól hamis, hogy ő is eltévedt. Amit onnan lehet tudni, ahogy él, hogy maga sem jut tovább, nem halad az ügy, kapcsolata nincsen, cselekvésben megrekedt, nem jár példával elöl, nem épít valamit, tehát nem boldog csak tanít, mégpedig nem is akármit… hanem könnyű utat ígér. Könnyű és egyszerű. Fizess és minden jó lesz – meditálj, imádkozz, operálj, akarj, higgy! Könnyű és egyszerű, de NEM működik. Mert boldoggá a munka tesz, csakis a munka vezethetett boldogságra. Jót és jól. A munkának célja kell legyen, hogy jó lehessen, és a hamis próféta pontosan ezt az egyet nem ad. Csak gondolatokat és gyakorlatokat. Itt és most. Világi, elérhető, földi célt nem, pedig az embernek haladnia kell, hogy boldog – sikeres, gyógyult, házas, családos – lehessen. A hamis próféta maga is eltévedt, és tényleg “nem tehet róla”, hogy félrevezet, mert őszintén hisz abban, amit tanít. Az ezotéria, a vallás, a terápia, a filozófia, a tudomány megszállottai tömegével akadnak a saját útjukon el, amire jó “megoldás” prófétává lenni, maguk miatt, mert így, ha mások is fordulnak hozzám, akkor úgy tűnik, hogy mégis (hátha) jó az irány. Miközben nem halad. Csak akar. A téves irányba akar és erőlködik, mert még nem ismer jobbat. Ami a gyenge pontja. Hogy az ember az igaz(abb)ságra automatikusan és ellenállhatatlanul ráismer, mert érzi, ha egy másik tanács, új irány jobb, és ez az egyetlen mód, ahogy a világ eme nagy baján változtatni lehet. Jobb tanáccsal. A vezetőknek kellenek jobb vezetők, akik eztán a jobb tanácsot tudják az emberek felé csatornázni. A hamis próféták egyetlen megoldása a jobb próféták. Hogy kiállnak. Nos? Szólj, ha ez megérint! Nekem. Ma. Gyere és kapcsolódj! Nem az aratás urát kell kérni, dehogy, hanem észrevenni, hogy mennyien vagyunk itt, hogy milyen elképesztően hatalmas a hiány, hogy IGENIS VAN MIT ADJ. Bele kell a szolgálatba állni. Előbb vagy utóbb, de biztos. Segítünk, ha ez megérint, csak szólj – a hamis próféták megoldása az őszinte, igaz, tökéletlen emberek kiállása. Hamarosan. Majd. Nemsokára. Egyre nagyon számban. Az embereknek víz kell, és Nálad VAN. Sőt. Forrás vagy. Az emberségét őszintén vállaló ember mind az.

*

Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat: „Jaj nektek, akik síremléket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek! Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és egyetértetek velük: azok megölték őket, ti meg sírt készítetek nekik. Nem hiába mondja Isten bölcsessége: Prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk. Némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. E nemzedéknek számot kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől, Ábel vérétől egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templomépület között megöltek. Igenis, mondom nektek: felelősségre vonják mindezért ezt a nemzedéket. Jaj nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát. Magatok nem mentetek be vele, az odaigyekvőket pedig megakadályozzátok.” Amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagy felháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon fondorkodtak, hogy rajtakapják valami olyan kijelentésén, amellyel vádolhatják.

Lk 11,47-54

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone Öröm, ha megosztod!